Over EC4U

EC4U Raad & Daad


EC4U is een persoonlijk initiatief om met maatschappelijke en sociale motivatie kennis en ervaring in te zetten in het bijstaan van vraagstukken of behoefte aan hulp. De hulp bestaat grotendeels in het gebruik van computers die MS Windows of Linux als besturingssysteem (OS = operating system) hebben. Dit kan variëren van het algemene gebruik en gebruik van bv. Office programma's tot het installeren van computers en aansluiten op internet.
Echter ook op financiëel gebied kan een relatief ruime ervaring als ondersteuning dienen (budgetbeheersing, kleinschalig vermogensbeheer).
Voor andere gebieden kan ook hulp geboden worden, zie hiervoor onder het kopje "Netwerk".


Netwerk:

Bij een bredere hulpvraag zijn er connecties met personen en bedrijven die op de een of andere manier hierin gespecialiseerd zijn.
Voorbeeld van aanvullende hulp is een bouwkundig rapport bij aankoop van een woning. Voor mogelijk hieraan verbonden kosten, zie het kopje "Kosten".

De voordelen van dit netwerk zijn:
  • De mogelijkheid om eigen netwerk, kennis en ervaring te vergroten.
  • Door deze inzet levert het een zinvolle  en positieve bijdrage aan de (participatie-) maatschappij
Informatie is op te vragen via het contactformulier.


Kosten:

Streven is om kosten zo laag mogelijk te houden. Advies is normaliter gratis, bij daadwerkelijke steun of "arbeid" kan een vergoeding gevraagd worden (informeer hier vantevoren naar).

Aanvragen van een dienst? Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Hierna zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen voor verdere informatie.


Persoonlijk:

Dit initiatief is opgezet door Harry Kösters, sinds 1985 werkzaam in de technische en industriële sector met dienstverlenende en ondersteunende activiteiten. Sinds eind jaren tachtig zelfstandig verantwoordelijk voor alle finaciële zaken op het gebied van huishoudbeheer, hypotheken, sparen en beleggen.
De naam EC4U komt voort uit het adres waar vandaan de dienstverlening plaats vindt: Einder Coolhhoff 4 en is een fonemische neutralisatie van de Engelse term "easy for you" (gemakkelijk voor jou).